KDPW Authorised Under EMIR

For those who are fluent in Polish, the Polish FSA announced this today: 3. Komisja jednogłośnie zezwoliła KDPW_CCP SA na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, na podstawie unijnego rozporządzenia EMIR. Zezwolenie KNF dla KDPW_CCP SA,
April 9, 2014 - Editor
Category: Clearing

For those who are fluent in Polish, the Polish FSA announced this today:

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła KDPW_CCP SA na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, na podstawie unijnego rozporządzenia EMIR.

Zezwolenie KNF dla KDPW_CCP SA, wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii kolegium nadzorczego, jest trzecią autoryzacją dla CCP w Unii Europejskiej.

For those less able linguistically it means this:

3 The Commission unanimously authorized KDPW_CCP SA for the provision of clearing services as a CCP, based on EMIR. 
 
FSA authorization for KDPW_CCP SA, issued after approval of the supervisory college, is the third authorization for CCPs in the European Union.
The source of this announcement is over here and you can read more about KDPW on their website here. Thanks to Mariusz at http://www.areto.pl for notifying me and all of you.
 
 

Popular
Most Viewed

Image